Alice in Yogaland logo
Om Alice Skutlaberg

Om Alice Skutlaberg

Holistisk medisin vurderer hele personen, kropp, sinn, ånd og følelser - i jakten på optimal helse og velvære.

Jeg heter Alice Skutlaberg og har alltid hatt et stort engasjement for holistisk medisin og helse som vurderer hele personen med dets kropp, sinn, ånd og følelser, i jakten på optimal helse og velvære.

Jeg har selv opplevd hvordan yoga og meditasjon kan virke positivt inn på hele mennesket og endringene som skjedde meg både på «innsiden» og «utsiden» har ført til at jeg virkelig ønsker at andre mennesker få oppleve det samme. Det handler mye om endringer skjer med mennesker når en retter oppmerksomheten innover og lytter.

Medisinsk yoga hjelper kroppen å roe ned. En kan oppleve bedre søvn, bedre pustemønster og mer overskudd i hverdagen. Erfaringene er like individuelle som det enkelte mennesket er. Man kan oppleve flere positive opplevelser for kropp, sjel og sinn.

Utdanning og erfaringskompetanse:
  • Sertifisert Mediyoga instruktør
  • Bachelorgrad i vernepleie med spesialisering i mindfulness og spesialpedagogikk
  • Utdannet lærer
  • Sertifisert personlig trener og gruppetreningsinstruktør fra Norges idrettshøyskole
  • Pågående mastergrad student i folkehelse og samhandling. Fordypning/masteroppgave om stress og stressmestring.